سخن کوتاه

جناب آقای آخوند حسن روحانی، امروز (شنبه) فرمودند که اقدامات رژیم ایران در مبارزه با ویروس کرونا آنقدر درخشان و شگفت انگیز است که باید آن را در کتاب های درسی همه کشورهای جهان ثبت کرد تا همگان بخوانند و یاد بگیرند که چگونه باید با این ویروس خطرناک دست و پنجه نرم کرد. دستاوردهای رژیم ایران در این زمینه، در یک کتاب نمی گنجد: مثلا این که ابتدا، شیوع ویروس را تکذیب کردند، بعد گفتند که مثل سرما خوردگی می ماند و جای نگرانی نیست. بعد ادعا کردند که زیارت مقابر مقدسین شفا بخش است. بعد علی خامنه ای گفت: یک آیه را بخوانید برطرف می شود و بعد سپاه پاسداران گفت که با دستگاه اختراعی آن، ویروس را می توان در ظرف پنج ثانیه نابود کرد. و بعد آمدند و ایران را به آزمایشگاه واکسن مشکوک کوبایی مبدل ساختند و علی خامنه ای آمد و گفت که واکسن های ساخت آمریکا و انگلیس ممنوع است و اکنون یک سال از آغاز بیماری می گذرد و هنوز روند واکسیناسیون مردم ایران شروع نشده و واکسن های مورد نیاز را خریداری نکرده‌اند و بعد هم وزیر بهداشت می گوید آنقدر در کارش اخلال می‌کنند که در واقع او متصدی مرده شورخانه شده و اختیارات بیشتری در این زمینه ندارد.
بله همه این ها را باید در کتاب های درسی نوشت تا همگان بخوانند و بدانند که رژیم ایران چگونه با ندانم کاری، جان مردم را به خطر می اندازد و برای پنهان کردن این بی‌ عرضگی خود، مرتبا هم آمار دروغین انتشار می‌دهد.