سخن کوتاه

ضرب المثل “یک بام و دو هوا” را بی تردید بارها  شنیده اید که بیان کننده یک نوع تبعیض ظالمانه بین دو فرد و یا دو موضوع می باشد. در مورد اسرائیل و شیوه رفتار جامعه بین المللی با این کشور، بارها این ضرب المثل مصداق پیدا کرده است. حساب کنید که در سوریه چهارصد هزار نفر را کشته اند. در یمن، حکومت ایران جنابت می کند و در کنار آن، ارتش عربستان نیز زن و کودک یمنی را در بمباران های هوایی هدف قرار می دهد. در چین، مسلمانان را به اردوگاه های تربیت دوباره فرستاده اند. در میانمار هفتصد هزار مسلمان روهینگیایی را ، یا کشتند و یا آواره کردند.همین طور انواع جنایات و مظالم تکان دهنده دیگر. ولی دیوان بین المللی لاهه و برخی از سازمان های حقوق بشر، به این موضع چسبیده اند که اسرائیل حق ندارد یک گروه بسیار کوچک از اعراب بیابانگرد را ، همراه با چادرها و اطاقک های حلبی آنان، از یک نقطه به یک نقطه دیگر منتقل سازد که مزاحمتی ایجاد نشود. ایرانیان راست گرفته اند: یک بام است، ولی ممکن است یک نقطه آن سرد سرد، و نقطه دیگر گرم گرم باشد.