سخن کوتاه

علی خامنه ای جانشین روح الله خمینی و حسن خمینی نوه بنیانگذار حکومت اسلامی ایران، در فاصله یک روز سخنان مشابهی بیان داشتند، منتها هدف های آنان از ابراز این سخنان، رسیدن به نتایج متضاد بود.
حسن خمینی که به دستور خامنه ای رد صلاحیت شده و از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری محروم گردیده، در سخنان دیروز خود ادعا کرد که پدربزرگش از جمهوری و اسلامی سخن گفته بود و منظورش یک حکومت اسلامی بوده که بر اساس رای مردم و با پشتیبانی از جانب آنان مشروعیت
می یابد.
علی خامنه ای نیز در سخنان امروزش، که هدف از آن، کشاندن مردم به پای صندوق های اخذ رای بود، در سخنانش ادعا کرده گفت: حکومت ایران بر اساس دو واژۀ “جمهوری” و “اسلامی” قرار دارد و این دستور و وصیت نامه روح الله خمینی بوده است.
ولی در این راستا، هم خامنه ای دروغ می گوید و هم حسن خمینی حرف های پدر بزرگش را تحریف کرده است.
برای خمینی، مردم و رای مردم و خواسته مردم، جنبه پرطاووسی را داشت که برای زیبایی روی کلاه خود نصب می کنند. برای خمینی، مردم یا جمهور، عددی نبودند. او حکومت ولایت مطلقه فقیه را آرزو داشت و مردم را صغیر می دانست و سیاهی لشگر توصیف می کرد که وظیفه و هدفش، فقط باید دفاع از رژیم ولایت فقیه باشد و اگر از این انتظار منحرف گردد، گلوله سربی در انتظار شقیقه او خواهد بود.