سخن کوتاه

علی خامنه ای در آخرین سخنان خود حکومت اسلامی ایران را بهترین نظام سیاسی جهان و راهگشای همه مسائل و نجات دهنده بشریت توصیف کرده بود. علنی خامنه ای پدیده ها را کاملا معکوس تلقی می کند. از دیدگاه او، رژیم کنونی در ایران یک نعمت الهی است که همه خوبی ها را به مردم روی زمین و به ویژه ایرانیان اعطا کرده است: مثلا، آب برای نوشیدن وجود ندارد. طبقات عظیمی از مردم گاهی حتی یک ماه تمام نیز رنگ گوشت نمی بینند و استخوان
می خرند. در هفته های اخیر، گوشت مرغ را هم بضاعت مالی ندارند بخرند و به استخوان مرغ بسنده می کنند. حال مژده داده شده که برنج هم به تدریج نایاب می شود. یعنی، بهای آن را آنقدر بالا می برند که دیگر کسی توانایی خرید آن را نداشته باشد. امروز (یکشنبه) اعلام شد که نرخ برنج داخلی بیش از سی درصد و برنج وارداتی بیش از پنجاه درصد افزایش داشته است. لطفا از افزایش بهای روغن و شکر همدیگر چیزی نگویید. در بهشت برین علی خامنه ای، کسی به این کالاهای بی اهمیت، اصلا نیازی ندارد.