سخن کوتاه

علی خامنه ای، در طول سه دهفه زمانداری خود، همیشه ادعا می کرد که دموکراسی واقعی در رژیم ایران است و مردمسالاری در کشورهای غربی و دموکرات وجود ندارد. استدلال خامنه ای همیشه آن بود که درصد رای دهندگان در ایالات متحده همیشه حدود چهل درصد است و از آن تجاوز نمی کند، ولی درصد آن در ایران همیشه فراتر از هفتاد درصد و هشتاد درصد است.
احتیاج به توضیح نیست که ارقام اعلام شده در مورد درصد رای دهندگان در حکومت اسلامی ایران، همیشه جعلی و تقلبی بوده است – این بماند.
حالا همین شتر ادعایی، در خانه خود خامنه ای نیز نشسته است و خود مقامات حکومتی تائید می کنند که درصد رای دهندگان در انتخابات ابراهیم رئیسی، به طور میانگین و در سراسر کشور، چیزی زیر پنجاه درصد، و در تهران بزرگ، حداکثر ۲۵ درصد بوده است که ده ها درصد از ارقام ادعایی درباره انتخابات گذشته کمتر است.
این بار، مردم ایران آشکارا به رژیم پشت کردند و به آن نه گفتند. این واقعیت، از شمار چند میلیونی آراء باطله نیز بازتاب دارد.
لطفا یک نکته را به علی خامنه ای یاد بدهید تا شاید درس کشورداری بیاموزد. در کشورهای دموکرات مانند ایالات متحده دو حزب جمهوریخواه و دموکرات خیلی با هم تفاوت ندارند و از این رو بسیار از مردم می دانند که اگر هم رای ندهند، حادثه مهمی اتفاق نخواهد افتاد. ولی اگر در رژیم یاران، انتخابت آزاد بود و اعلام نامزدی سانسور نمی شد، نود درصد از مردم به پای صندوق  می رفتند تا علیه این رژیم رای بدهند.