سخن کوتاه

در گزارش ها آمده بود که در کشور افریقایی اتیوپی (حبشه پیشین)، یک بانو به مقام ریاست جمهوری رسیده است. ظاهرا می تواند جای شگفتی باشد که در چنین کشوری که هنوز آداب و خرافات کهنه بر جامعه حکمفرما می باشد، یک زن به چنین مقامی می رسد. ولی فراموش نکنید که حبشه زادگاه یک بانوی افسانه ای به نام ملکه سبا می باشد که ماجراهای او با حضرت سلیمان، زمینه ساز داستان های بسیار بوده است.ولی تنها در کشور ظاهرا عقب مانده حبشه، زیان به چنین مقامی نرسیده اند – بلکه زنان بسیاری نیز در دیگر کشورهای جهان رهبری را به دست داشته و دارند. خانم بی نظیر بوتو در پاکستان، خانم گاندی در هند، خانم گولدا مئیر در اسرائیل، خانم آنگلا مرکل صدراعظم کنوی آلمان، خانم تِرِزا مِی نخست وزیر بریتانیا – و چندین شخصیت دیگر. تنها در حکومت اسلامی ایران و رژیم وهابی عربستان است که زنان را حتی به ورزشگاه راه نمی دهند.