سخن کوتاه

در گزارش های امروز به تفصیل شنیدید که چگونه دنیا از کشته شدن یازده تن نمازگزار یهودی در روز شنبه مقدس، با گلوله های یک ناانسانِ نژاد پرست، جان باختند، به خروش آمد و این جنایت را محکوم دانست. از رئیس جمهوری آمریکا تا رهبران اروپا، از روحانیون مسلمان الازهر تا پاپ اعظم کاتولیک های جهان، از مسلمانان ایالات متحده تا سفارت عربستان سعودی، این جنایت را با انتشار بیانیه ها ویژه و یا در سخنرانی ها و اظهارات محکوم دانسته و با یهودیان ابراز همدردی کرده اند.  تنها یک حکومت است که در برابر این جنایت به سکوت ادامه می دهد و همانا حکومت اسلامی ایران است که جان آدمیان برایشان ارزشی ندارد. آن چه برایشان مهم است، جان تروریست هایی است که به کشتار انسان ها دست می زنند – و نه بیشتر