سخن کوتاه

در گزارش های دیروز گفتیم، در حالی که بسیاری از رهبران جهان کشتار یهودیان در پیتسبورگ را محکوم دانستند، سران حکومت ایران همچنان به سکوت خود ادامه دادند، زیرا آنان برای جان یهودی ارزشی قائل نیستند، و حتی غیریهودی را نیز انسان نمی دانند و دلشان فقط به حال تروریست های اسلامی و آدمکشان فلسطینی می سوزد. اجازه دهید که این سخن را کمی تصحیح کنیم و به آگاهی شما برسانیم که جناب آقای محمد جواد ظریف پیام کوتاهی در توییتر خود انتشار داد و در آن نوشت که “افراط گرایی و ترور، تفاوتی بین ادیان و نژادها قائل نمی شود و باید آن را در هر موردی  نکوهش کرد. تاکید کنیم که این واکنش ظریف به زبان انگلیسی منشتر شد و مصرف خارجی داشت و در هیچ رسانه فارسی زبان متعلق به حکومت، بازتاب نیافت. اگر حرف وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران را جدی بگیریم، نخستین نهادی که باید محکوم شناخته شود، خود حکومت ایران است که نه فقط یهودیت را نفی می کند، بلکه حتی مسلمانان اهل تسنن را نیز قبول ندارد و تروریست پرورترین رژیم دنیاست. آیا متن این پیام محمد جواد ظریف به آگاهی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز رسانده شده است؟