سخن کوتاه

سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی گفته است که “ملت عزیز ایران” از بازگشت تحریم ها بیمی به خود راه نمی دهد. لطفا از او بپرسید که از “کدام ملت عزیز ایران” سخن می گوید؟  همان هایی که اگر زبان به اعتراض بگشایند، فورا زندانی می شوند؟ و آن دخترانی که حجاب را به پرچم اعتراض مبدل می کنند، مورد تجاوز جنسی در زندان قرار می گیرند؟ شاید هم منظورش از “ملت عزیز ایران”، همان حقوق بگیران بسیج و سپاه و همان مزدوران خارجی از قبیل حزب الله هستند؟حالا که آمریکا به چماق روی سرشان می کوبد، یکباره، مردم ایران “ملت عزیز” شده اند؟ اشتباه می کنید. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت!

یک دیدگاه

  1. صددرصد فرمایشات شما صحیح و بی غل وغش بیان فرموده اید. تازه این ملت عزیز ایران باید پراید ۱۱۱ را بقیمت ۴۰ میلیون تومان و یک لیوان شیر ساده را به قیمت ۲/۰۰۰ تومان وگوشت گوسفندی را به کیلویی ۹۰/۰۰۰تومان خریداری کندو الی آخر. این ملت عزیز رهبرو صادق آملی لاریجانی نیز باید همیشه شعار مرگ بر… مرگ بر… را برای همیشه آویزه گوش وزبان خودش بکند تا دچار شکنجه ودستگیری واعدام نشود. صبر کنید تازه دست این رهبر جلاد جمهوری با اصطلاح اسلامی ایران که متاسفانه نه بازنشسته میشود ونه میمیرد برای پنجاه سال آینده خیلی خوشیها خواهیم دید این اولشه.

Comments are closed.