سخن کوتاه

در گزارش ها آمده بود که در آلمان مردی را به اتهام شرکت در کشتن یهودیان در جنگ جهانی دوم، مورد محاکمه قرار می دهند. سخن از جنایاتی است که حدود هشتاد سال پیش رخ داده و فرد نازی که روی نمیکت متهم می نشیند، امروز ۹۸ سال سن دارد و جنایاتی که مرتکب شده مربوط به جنگ جهانی دوم و جنایاتی است که در اردوگاه های مرگ آلمان نازی علیه یهودیان رخ می داند و آن فرد متهم، در آن هنگام حدود بیست تا بیست و یک سال داشته است.ین رویداد می تواند هشدار به آنانی باشد که امروز علیه ملت ایران و یا علیه ملت های دیگر منطقه مرتکب جنایت می شوند و بدانند که بالاخره روزی چنگال عدالت گلوی آنان را خواهد فشرد.  بدانند، آگاه باشند، و از ادامه جنایت دست بردارند.