سخن کوتاه

آخوند ابراهیم رئیسی کلیدار حرم امام رضا در مشهد در آخرین سخنان خود گله کرده می گوید “دشمن، با جنگ اقتصادی و رسانه ای و روانی، به سراغ ملت ایران آمده است”. اولا او خلط مبحث می کند. زیرا کسی در دنیا با ملت ایران دشمنی ندارد و ستیز با رژیم زیاده خواه کنونی ایران است. دوم: از فردی که بر یک ثروت عظیم در استان خراسان مسلط است و هرکاری دلش می خواهد می کند، و حتی ارتش خصوصی برای خود برپا کرده باید پرسید که آیا انتظار دارد با قدرت های جهانی دشمنی کند و آن ها واکنش نشان ندهند؟  شما بودید که از روز اول شعار مرگ بر آمریکا سردادید. شما بودید که سفارت آمریکا را به اشغال در آوردید. خمینی بود که آمریکا را “شیطان بزرگ” نامید و با شعار “آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند” به میدان آمد.  حالا شما گله می کند که چرا به اصطلاح “دشمن”، واکنش نشان می دهد؟ نمی دانستید که جواب “های” “هوی” است؟  حکایت مردی است که پدرش را کشته بود و بعد در دادگاه گریه کرده می گفت: به من رحم کنیم، یتیم شده ام!

یک دیدگاه

  1. اخوند ابراهیم رئیسی وسایرشرکاء خیلی بتواند تلاش کند و دست از چپاولگری اموال ومال ومنال ظاهری وباطنی آستان مقدس امام رضا بردارد. تا اول برادریی اش را ثابت کند وبعداً حرفهای مفت وپوچ بزند. این آخوند واسط چپاولگری میلیاردها تومان از اموال در اختیار میباشد که سود و منفعتش به آخوند علم الهدی وخامنه ای وحسن روحانی (حسن فریدون) نیز باید برسد که میرسد.

Comments are closed.