سخن کوتاه

رسانه های تبلیغاتی رژیم ایران و آنانی که از ترور فلسطینی جانبداری کرده و آن را “مقاومت” می نامند، یک ادعای اساسی دارند و می گویند که سرباز اسرائیلی جنایت می کند. ولی ایکاش سربازان همه کشورها و چریک های همه سرزمین ها به اندازه سرباز اسرائیلی صاحب ارزش های انسان دوستانه بودند و بر حسب موازین والای اخلاقی و بشری با دشمنان خود رفتار می کردند. به جنگ های منطقه ای و جهانی بنگرید و ببینید که چگونه مردمان بیگناه را می کشند، سر آن ها را می برند، زنان را بی عفت می کنند، دختران را به بردگی می فروشند و اموال را غارت می کنند. این ها همه را به یادآوردیم هنگامی که به خبری برخورد کردیم که در آن آمده است یک سرباز اسرائیلی در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار گرفته است. اتهامی که به این سرباز وارد آمده آن است که به یک تروریست فلسطینی که دستهایش از پشت بسته بوده لگد زده و به او آسیب رسانده است. طبق قوانین نظامی در اسرائیل، دشمنی که خنثی شده و به زمین افتاده و قادر به حمله دوباره نیست، باید جانش در امان باشند و مورد تعرض قرار نگیرد. باز هم ادعا می کنند که سرباز اسرائیلی جنایت می کند – و این در حالی که خودشان شنیع ترین جنایات را مرتکب می شوند.

یک دیدگاه

Comments are closed.