سخن کوتاه

در جنگ ها، از چه هنگام رسم است که حمله کننده، از پیش به حمله شونده اطلاع می دهد که قصد حمله دارد و او خود را آماده سازد؟ این یک نمونه دیگر از انسانی بودن ارتش اسرائیل است که پیش از حمله به اماکنی که ممکن است افراد غیرنظامی نیز در آن جا باشند، قصد حمله را خبر می دهد و آنان را فرا می خواند که از محل دور شوند، مبادا به جانشان آسیب برسد. در مواردی، حماس با سوء استفاده از این انسان دوستی ارتش اسرائیل، اهالی را روی پشت بام آن ساختمان برده تا ارتش اسرائیل را از حمله باز دارد. شگفت زده نخواهید شد اگر بگوئیم که این شیوه موثر افتاده و نیروی هوایی اسرائیل از انجام حمله منصرف شده است، زیرا نمی خواهد غیرنظامی بکشد. این انسان دوستی ارتش اسرائیل را مقایسه کنید با ِشقاوت رژیم ایران در کشتن شهروندان، و مقایسه کنید با رفتار ارتش عربستان که یک اتوبوس حامل دانش آموزان در یمن را بمباران کرد، و مقایسه کنید با رفتار حماس و جهاد اسلامی که یک اتوبوس مسافری اسرائیل را هدف موشک قرار می دهند و صدها راکت دیگر به سوی اسرائیل شلیک می کنند تا شهروندان را، از زن و کودک و بزرگ و کوچک کشته یا زخمی سازند. و مقایسه کنید با ترور فلسطینی که علنا افتخار می کند که اسرائیلیان را به قتل می رساند.