سخن کوتاه

آخوند حسن روحانی، یعنی همان دکتر حسن فریدون، رئیس جمهوری معظم حکومت اسلامی ایران، در آخرین سخنان خود فرمودند که مردم ایران، پس از برقراری تحریم های آمریکا، اکنون امیدواری بیشتری پیدا کرده اند.  حتما به گفته آخوند روحانی، تا پیش از خروج ایالات متحده از برجام، ملت ایران ناامید بودند و با نگرانی می پرسیدند که چرا گرانی در چنین سطح پائینی قرار دارد و چرا مردم ایران اینقدر از رفاه و خوشبختی برخوردارند که آن ها را از معنویات دین دور میسازد و حالا که آمریکا مرحله سخت تر تحریم ها را برقرار کرده، مردم امیدواری شده اند و خوشحالند از این که گرانی ها بیشتر می شود و رنج و محنت مردمان بالا می گیرد و خرسند و امیدوار هستند از این فقر گسترش یافته و محنت های بیشتری در راه است و خدا را شکر می کنند که چنین رئیس جمهوری باکفایتی نصیب ایرانیان کرده که مرتبا کشورشان را فقیرتر و ذلیل تر می کند. راستی یک سئوال: آقای رئیس جمهوری ایران چگونه آگاه شده اند که با آغاز تحریم ها و لطمه شدیدی که به اقتصاد کشور وارد می آید و کمبود ارز خارجی و نرخ نجومی دلار، مردم اکنون نسبت به آینده امیدوارتر شده اند؟