سخن کوتاه

علاءالدین بروجردی استفاده از برنامه دیجیتال “تلگرام” را یک “تهدید امنیتی” برای ادامه حیات رژیم دانست. ببینید پایه های این حکومت چقدر لرزان است که حتی از سابه خود بیم دارند. پس، آن “حمایت مردمی” که همه جا به آن می نازیدند، کجا رفت؟