سخن کوتاه

آنانی که خود را انسان دوست می دانند، ولی در عمل، از ترور فلسطینی جانبداری می کنند و بر این باور هستند که اسرائیل حق ندارد از خود دفاع کند، گاهی می گویند که موشک های شلیک شده از غزه، ابتدایی است و خرابی به بار نمی اورد.اولا اشتباه می کنند، زیرا به موجب آماری که انتشار یافته، در جریان حملات موشکی هفته پیش، ۳۱۷ خانه در اسرائیل آسیب دیده، یک تن کشته شد و ده ها نفر زخمی گردیده اند.  از آن به ظاهر روشنفکران باید پرسید که آیا حاضر بودند چند صد موشک به سوی خانه و کاشانه آن ها شکلیک شود و از خود دفاع نکنند؟  اگر تلفات ناچیز بوده، یکی از علل اصلی آن، تلاش دولت اسرائیل برای حفاظت از جان مردمان است و اکثر خانه ها به اطاق امن مجهز شده اند.  آیا به یاددارید ه هفته گذشته، یک بانوی تنها در خانه ای، در ساعات شب ناگهان بیدار می شود و صدای آژیر خطر می شوند و به طبقه دوم می دود تا سه فرزند خود را بیدار کند و آنان را به اطاق امن منتقل سازد؟  لحظاتی بعد، موشکی به آن خانه اصابت کرد و آن بخش را منهدم ساخت. ولی مادر و فرزندانش آسیب نبدیدند، زیرا در اطاق امن پناه گرفته بودند.

یک دیدگاه

  1. دفاع از سرزمین وملت یهود در کشورقانونی اسرائیل یک اصل است که باید به آن توجه شود. اسرائیل نباید به یاوه گویی های رژیم فاسد ایران ودست نشانده هایش درمنطقه اطراف اسرائیل توجه کند. دفاع از سرزمین و مردم وتمامیت ارضی کشور اسرائیل حق قانونی وشرعی وی میباشد.

Comments are closed.