سخن کوتاه

آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه محترم حکومت اسلامی ایران، در سخنرانی امروز خود در حضور روسای پارلمان های چند کشور آسایی در تهران، می گوید که آمریکا آنقدر اسلحه به عربستان فروخته، که خاورمیانه را به انبار باروت مبدل ساخته است. لطفا از ظریف بپرسید که چه کسی این همه موشک های قد و نیم قد،ِ بالیستیک و غیربالیستیک، نقطه زن و غیرنقطه زن، و پهپاد و چنک افزارهای دیگر تولید کرده و علنا می گوید که می خواهد بر خاورمیانه مسلط شود و رهبری جهان را به دست گیرد؟  آقای ظریف که ظاهرا یک دیپلمات است، انتظار دارد در حالی که رژیم ایران، عربستان سعودی را به نابودی تهدید می کند و دولت ریاض دست روی دست گذاشته و اقدامی در دفاع از خود انجام ندهد؟ دست پیش می گیرند که پس نیافتند. ولی این یک ترفند پوسیده و رنگ باخته شده است. اگر بازار فروش اسلحه آمریکایی این چنین رونق گرفته، گناه آن را باید در تهدیدهای جنگی آن رژیم جستجو کرد.

یک دیدگاه

  1. رژیم منحوس جمهوری اسلامی ایران جزفریب افکار عمومی جهان وداخلی کارخوب وشایسته دیگری نمیتواند انجام بدهد. از کوزه همان تراود که در اوست.

Comments are closed.