سخن کوتاه

آخوند صادق لاریجانی با خوشحالی و افتخار می گوید که اسلام دارد اروپا را نیز فتح می کند و بر فرانسه مسلط می شود. تعجی می کنید؟ منظور رئیس قوه قضائیه رژیم ایران، تظاهرات گسترده قشرهای بزرگی از مردم فرانسه علیه گرانی و افزایش مالیات هاست. امری که بارها در چندصد سال اخیر در فرانسه اتفاق افتاده و یک نمونه آن انقلاب بزرگ فرانسه است که دویست و پنجاه سال پیش رخ داد. حالا آخوند لاریجانی، این را به حساب بیداری اسلامی می گذارد.  پس او خیزش مردم ایران علیه گرانی و دزدی و سوء مدیریت رژیم را به حساب چه کسی می تواند بنویسد؟  یک فرق هست: در فرانسه، کسی را به خاطر اعتراض و اعتصاب زندانی و مجازات نمی کنند، مگر آن که اغتشاش کرده باشد. ولی در رژیم ایران اعتراض کارگران و دانشجویان و مالباختگان و دیگر مستضعفین را بیرحمانه سرکوب می کنند. زبان می برند و دهان می دوزند!

یک دیدگاه

  1. خوبه آقای صادق آملی لاریجانی حالا همین اسلام بود که بنامش توانستید برگرده مردم کامل سوار شده واموالشان را خیلی راحت وبدون دغدغه ای به جیب بزنید وغارت کنید وبگوئید که تعیین تکلیف شده اند. ما هم جای شما بودیم از اینگونه اسلامها دفاع کرده وترویجش میدادیم. فعلاً نون روغن کرمانشاهی دار همین تزویز شماهاست درجامعه بی سروته.

Comments are closed.