سخن کوتاه

یادتان هست که خمینی نامه ای به دیکتاتور روسیه نوشته و در آن به وی توصیه کرده بود که بیائید مسلمان شوید، زیرا راه کمونیسم با اسلام همخوانی ندارد و شما دوام نخواهید آورد؟ و بعد آمدند و سقوط اتحاد شوروی را به حساب نبوت امام نوشتند.  حالا سامانه خبری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در تهران می نویسد که امام علی خامنه ای هم پیامی مکتوب فرموده و برای جوانان اروپا فرستاده اند که بیائید مسلمان شوید و زندگی اسلامی داشته باشید تا راهی بهشت گردید. نمی دانیم، این نامه و متن آن را ندیده ایم، ولی شماید افزوده باشد که آن هفتاد و دو پری هم در بهشت در انتظار جوانان اروپا هستند.  حتما امام علی خامنه ای که این گونه به انسان و انسانیت توجه دارد، می خواهد سرنوشت جوانان اروپا را نیز به محنت و ذلت جوانان ایران مبدل کند.