سخن کوتاه

حسن روحانی پس از دیدار با رئیس جمهوری ترکیه، به خبرنگاران گفت که دوران قلدری سپری شده است. لطف کرده و به آقای رئیس جمهوری توصیه کنید که این سخنان را به آگاهی رهبر معظم برساند. روحانی این سخنان را در حضور اردوغان، یعنی فردی بیان می کند که خود او نیز مظهر قلدری و خشونت است و مردم کشور خود را سرکوب می کند و برای کشتن کردها، به سوریه نیرو می فرستد.  روحانی در حالی می گوید که دوران قلدری سپری شده، که رژیم حاکم بر ایران، اسرائیل را به نابودی تهدید می کند و مردم یمن را می کشد و از جنایات بشار اسد دفاع می کند.  معلوم می شود که آنان، “وقتی به خلوت می روند، کارهای دیگر می کنند”.