سخن کوتاه

دوستی در ایران، برای رادیو پیام اسرائیل موضوعی را فرستاد که در آن گفته شده که در تهران سخت شایع است که یک هواپیمای ایرانی، با صدها میلیون دلار اسکناس در اسرائیل به زمین نشسته و بسته های متعدد دلار را اسرائیل با کامیون باز، در خیابان ها گردانیده است. به این دوست گفتیم که ما از چنین خبری آگاهی نداریم، ولی نام خیابان ها را بگوید تا ما هم برویم و دلارهای متعلق به حکومت ایران را به چشم ببینیم. این یک نمونه ساده از خبرسازی و شایعه پراکنی است که پایه و اساسی ندارد، ولی ار خوی خیالپروری بعضی افراد سرچشمه می گیرد. یک خبر نیز در وبسایت رادیو پیام اسرائیل انتشار یافت که بعدا منابع موثق خبری گفتند که صحت نداشته و آن انجام نظرسنجی درباره علی خامنه ای توسط موسسه آمریکایی گالوپ بوده، که بعد معلوم شد صحت نداشته است و از این بابت پوزش می طلبیم..