سخن کوتاه

در تهران خبری انتشار یافت که خواندن آن هر انسان و انسان دوست را تکان می دهد و آن این که هزاران دختر ده تا پانزده ساله ایرانی بیوه شده اند. حتما می پرسید که یک دختر ده ساله، چگونه ممکن است بیوه شود، یعنی شوهر خود را از دست بدهد؟ می دانیم که باور کردنی نیست. ولی در حکومت اسلامی ایران، نه تنها یک دختر ده ساله را شوهر می دهند، بلکه شوهرها آنقدر سالخورده و فرسوده هستند که پس از یکی دو سال زندگی با آن دختری که دوران عروسک بازیش هنوز تمام نشده، جان به جان آفرین تسلیم می کنند و دار فانی را وداع می گوید ابند و آن دخترک نوجوان بی سرپرست می ماند و بیوه می شود و کسی نیست معیشت او را تامین کند.