سخن کوتاه

آقای محمد جواد ظریف در حساب توییتری خود تهدید می کند که اگر ایالات متحده آن خانم سیاه پوست نومسلمان را که گزارشگر شبکه تلویزیون انگلیسی رژیم ایران بوده آزاد نکند، برای آمریکا پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت. سخن از یک بانوست که در آمریکا زاده شده و شهروند آمریکایی بوده و بعد به حکومت اسلامی ایران رفته و به تبلیغات علیه رژیم پرداخته و احتمالا به اطلاعات مهمی نیز دست یافته است که دولت آمریکا و دادگاه آن کشور حق رسیدگی دارند. مگر آقای ظریف اطلاع ندارد چند روزنامه نگار خارجی، و به ویژه آمریکایی را حکومت ایران بازداشت و زندانی و شکنجه و محاکمه کرد و چند نفر دیگر را هنوز همچنان به اتهام ارتباط با آمریکا در زندان های خود نگاهداری می کند؟ مگر وزیر خارجه حکومت ایران نمی داند که حضرت رسول اکرم فرموده اند که رطب خورده نباید منع رطب کند؟