سخن کوتاه

حکومت ایران مرتبا نعره “مرگ بر آمریکا” می کشد و پرچم آمریکا را  آتش می زند. ولی مردم ایران با هجوم به خرید دلار، شعار زنده باد آمریکا و مرگ بر اقتصاد ورشکسته حاکمیت سر داده اند