سخن کوتاه

افتخار می‌کنند که موشک دارند! افتخار می‌کنند که با نیروی ویرانگر خود می‌توانند تمام افراد ترسو در منطقه و جهان را بترسانند! ادعا می‌کنند که دنیا انگشت حیرت به دهان گرفته که چگونه آن ها ظرف چهل سال، این همه به ادعای خودشان پیشرفت کرده‌اند! و باز ادعا می‎کنند که تولید کیک زرد را از سر گرفته‌اند! کیک زرد به همان سنگ های اورانیومی گفته می‌شود که به خاک تبدیل شده‌اند و به تاسیسات اصفهان فرستاده می‌شوند تا به گاز مبدل گردند و مورد غنی سازی قرار گیرند تا بتوان با این اورانیوم، بمب اتمی تولید کرد! حالا سخنان ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مجلس شورای اسلامی را بشنوید که اعلام داشت که “یک محموله سی تنی کیک زرد را از اردکان یزد به اصفهان منتقل ساخته‌اند، تا فرآوری شود”. ولی از او باید پرسید که آیا مقامات مسئول رژیم، برای تامین آب آشامیدنی مردم استان یزد، راه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟ کیک زرد اورانیوم بلدند درست کنند، ولی آیا آب آشامیدنی را نیز می توانند تامین نمایند؟