سخن کوتاه

در اخبار حتما شنیده‌اید، و یا خواهید شنید که مجلس شورای اسلامی موافقت کرده است که از این پس تامین مایحتاج عمومی کوپنی شود. خمینی وعده داده بود که همه این‌ها مجانی به دست مردم خواهد رسید. ولی با گذشت چهل سال و در حالی که ادعا می‌کنند رژیم اسلامی به عالی‌ترین سطح رسیده، دوباره مایحتاج اساسی را همانند کشورهای عقب مانده و فقیر، کوپنی می‌کنند. در دوران جنگ هشت ساله با عراق، جنگ را بهانه کرده بودند و اکنون تحریم های آمریکایی را وسیله قرار داده‌اند.

نمی‌دانیم در موشک سازی و ساخت اتم و جنگ افرازهای دیگر تا چه حد موفق شده‌اند، ولی آنقدر بی‌لیاقت و بی‌کفایت هستند، که در دنیای مدرن امروز، دوباره اساسی ترین خوراکی‌ها را می‌خواهند کوپنی کنند. شرم هم ندارند!