سخن کوتاه

آخوئد کاظم صدیقی، در مقام امام جمعه موقت پایتخت، در خطبه امروز خود می گوید: سوء مدیریت و خیانت در حکومت اسلامی ایران باعث شده که عده ای از مردم نابسامان باشند. بدین سان، یکی دیگر از افراد رژیم تائید می کند که مردم وضعیت دشواری دارند.
به آخوند کاظم صدیقی بفرمائید که سوء مدیریت و خیانت در حکومت اسلامی ایران از بالاترین مقام رژیم، یعنی علی خامنه ای و به پائین ترین فرد سپاهی و بسیجی می رسد. همین پریروز بود که حسن روحانی، همانند محمود احمدی نژاد، از یک فقره دیگر از دزدی ها و خلافکاری های سپاه پاسداران در قاچاق کالا پرده برداشت.
سران رژیم بدانند که وقتی باد می کارند، به ناچار طوفان درو می کنند!