سخن کوتاه

آن چه در کشکول حکومت اسلامی ایران وجود ندارد، همانا کوچکترین ذره از انسانیت و عدالت و انصاف است. یک بانوی فرهیخته مانند خانم نسرین ستوده را که حقوقدانی با وجدان و شرافت است، تنها به جرم این که از حقوق زنان خحمایت کرده و خواهان اجرای عدالت بوده است، دست کم به هفت سال دیگر زندان محکوم می کنند که گویا مدت محکومیت او را به هیچده سال زندان افزایش می دهد. به آدمکشی چون قاسم سلیمانی بالاترین نشان افتخار را می دهند و زندگی بانوی فرهیخته و مبارزی چون نسرین ستوده را این چنین تباه می کنند. به یاد دارید که زهرا کاظمی را چگونه در زیر شکنجه کشتند و به قاتل او افتخار و پاداش اعطا کردند.

به آن ها هشدار دهید که کفر ممکن است بماند، ولی حکومت ظالم، قطعا نابود می شود.