سخن کوتاه

درباره علل جاری شدن سیل در شمال شرق ایران و به ویژه در استان گلستان، سخن بسیار گفته شده است. گفته شده که آن‌ها درخت ها را بریدند و امکانات جلوگیری از سیل را از میان بردند و زمین ها را تصرف کردند و سدهای خود را به صورت غیرحرفه ای ساختند و علل بسیار دیگر. آنها در بخش های باران خیز شمال ایران، یُد در ابرها کاشتند که باران بیشتری ببارد. البته پیشتر ادعا کرده بودند که اسرائیل ابرهای ایران را می دزدد و به کشور خود می‌برد. ولی معلوم شد که این ابرها دزدیده نشده بودند. در هر حال، علت هرچه باشد، نشان دیگری از ورشکستگی رژیمی دارد که مسئولان آن، هیچ چیز جز شعار نابودی دیگران و سرکوب مخالفان خود بلد نیستند.