سخن کوتاه

۳۷ سال پیش در جنگی که بین ارتش اسرائیل و گروه های ترور فلسطینی  که در لبنان و سوریه رخ داد یک تانک اسرائیلی در خط مرزی سوریه  و لبنان هدف خمپاره قرار گرفت و به آتش کشیده شد و هر سه نفر از سرنشینان آن کشته شدند.

 اجساد این افراد ناپدید گردید و اسرائیل ۳۸ سال تلاش کرد تا از سرنوشت آنها آگاه شود و  بتواند پیکرهای آنها را به میهن بازگردانده و در وطن دفن کند.

 ۳۷ سال کوشش بالاخره ماه گذشته به نتیجه رسید.

 اسرائیل با کمک رابط هایی که در سوریه توانسته بود پیدا کند  جسد یکی از سربازان را به نام زاخاریا باومل را شناسایی کند و در این هفته اسرائیل توانست باقی مانده جسد وی را به کشور بازگرداند و او را در خاک میهن دفن  کند.

 یک وبلاگ‌نویس سوریه ای در واکنش به این خبر نوشت که دولت و ارتش اسرائیل برای بازگرداندن جسد یک سرباز کشته شده خود ۳۷ ساله تلاش می کند اما امروز در سوریه بیش از یک میلیون  نفر کشته شده اند که کسی به اجساد آنها  کوچک‌ترین اعتنایی ندارد این است موفق مفهوم وطن پرستی در مقایسه با آنهایی که ادعای وطن می کنند اما جان انسان‌ها برایشان کوچکترین ارزشی ندارد.