سخن کوتاه

دوباره اعلام کردند که یک دانشجو در زندان جان باخته است. آیا این زندان است و یا کشتارگاه است که مرتبا زندانیان جان می بازند؟ در مورد یکی می گویند که خود را حلق آویز کرده، دیگری بیمار بوده و سومی دچار خونریزی مغزی شده است. دست بردارند از این جنایات، که خود از آتش خشم ملت در امان نخواهند ماند!

یک دیدگاه

Comments are closed.