سخن کوتا

سازمان اسناد و املاک حکومت اسلامی ایران می گوید که جلوی تلاش سازمان اوقاف اسلامی را برای مسلط شدن بر مالکیت بخشی از کوه دماوند را خنثی کرده است. البته هنوز ممکن است اداره اوقاف به تلاش برای تملک این ثروت ملی و بخش های دیگری از خاک وطن ادامه دهد. بنابراین مردم ایران باید همچنان به هشیاری خود ادامه دهند.

ولی اعتراض شدید مردم به اقدام شیادانه اداره اوقاف و همچنین کارزار ملی اعدام نکنید، که احتمالا سه جوا ایرانی را از اعدام نجات داده است، ثابت می کند که اگر مردم دست اتحاد بدهند و یکپارچه عمل کنند، در برخی موارد می توانند موجب عقب نشینی رژیم شوند. این می تواند پایه و اساسی برای اعتراض های گسترده بعدی مردم ایران باشد.

مردم ایران هستند که با یک اقدام جمعی، می توانند رژیم را به پذیرش خواسته های خود وادار سازند و کاری کنند که آن ها چمدان خود را ببندند و ملت ایران و سرزمین ایران را رها کنند.

———————————————————————————————

ظاهرا انتظار داشتید که وزیر بهداشت، با امور بهداشتی بپردازد و سرش بسیار شلوغ باشد، زیرا این کورونا خیلی سرکشی می کند. ولی وزیر محترم بهداشت وقت داشتند که در همایش روحانیون حضور یابند و بفرمایند: «ما می خواهیم الگوی جهانی برای زنده نگاه داشتن یا امام حسین ارائه دهیم”.

به مقام والای حضرت امام حسین احترام بسیار می گذاریم – همانگونه که باورهای دینی همه مذاهب را محترم می شماریم. ولی بهتر است مقام محترم وزیر بهداشت بروند و برای مبارزه با ویروس کورونا الگو درست کنند و ساخت الگوهای دیگر را به دست روحانیون بسپارند.