سخن کوتاه

روح الله خمینی، در همان دورانی که می کوشید قدرت را در ایران به دست گیرد، از جمله شاه را متهم می ساخت که بخش اعظم درآمد نفت را صرف تقویت ارتش ایران، به هدف دفاع از امنیت رفت و آمد نفتکش ها در خلیج فارس می کند و پول ملت ایران را به باد می دهد. ولی در دو دهه اخیر، رژیم ایران بخش بزرگی از ثروت ملی کشور را در راه تولید جنگ افزار و بمب اتمی و موشک نقطه زن به باد داده است. اگر شاه فقید می کوشید نیروی دریایی ایران را تقویت کند، هدفش تامین امنیت بود. ولی اکنون رژیم اسلامی به ساخت انواع جنگ افزارها می پردازد که بتواند تعرض خود علیه کشورهای دیگر را عملی سازد و امنیت منطقه را سخت به خطر اندازد.

دیروز اعلام داشتند که سه فروند جنگنده پیشرفته به نام کوثر ساخته اند که کاملا طراحی و ساخت بومی است. دروغ می گویند. آن چه آنان جنگنده گوثر می نامند، همان هوایپمای جنگی پنجاه سال پیش ساخت آمریکا به نام اف پنج است که رژیم کپی کرده و اندکی از پیشرفت های تکنولوژی را به آن افزوده است.