سران حکومت اسلامی ایران مسلمان نیستند، دروغ می گویند! تفسیر سیاسی هفته- نوشـتـۀ منشـه امیـر

دانلود فایل صوتی تفسیر

سران حکومت اسلامی ایران دروغ می گویند هنگامی که ادعا می کنند پیرو دین مبین اسلام هستند. آن ها مسلمان نیستند. از اصول انسانی بویی نبرده اند.

همه ارزش هایی که تبلیغ می کنند برخلاف اصل بهبود زندگی انسان هاست و دروغ را ترویج می دهند و شکنجه را تقدیس می کنند و غم را غایت زندگی می دانند و شادی را مکروه می پندارند.

آن ها مسلمان نیستند، زیرا بیشترین تلاششان آن است که مسلمانان را به کشتن دهند.به یاری جنایتکاری چون بشار اسد رفتند، تنها به این هدف که مردم آزادی طلب سوریه را به خاک و خون بکشند.

به حوثی های یمن که در گذشته مردمانی محروم و بیسواد و عقب مانده در یمن بودند، اسلحه رساندند تا علیه حکومت بپا خیزند و حاکمیت را به دست گیرند

و نتیجه آن شده که اکنون خودشان ناله سر می دهند که یک و نیم میلیون نفر از مردمان یمن، از زن و کودک و بزرگ و کوچک با خطر گرسنگی روبرو هستند و دنیا باید به دادشان برسد.

حکومت امروز ایران، همانند دوران استعمار انگلیس در قرن نوزدهم، تنها آرزویش این است که بر کشورهای همسایه مسلط شود و یک امپراطوری با پرچم اسلام برپا کند، منتها می خواهد که در این امپراطوری، پرچم اسلام شیعه به اهتزاز درآید – زیرا به باور آنان، مسلمان غیرشیعه مسلمان نیست و انسان نیست و کشتن او مانعی ندارد.

مسلمان نیستند و انسان نیستند، زیرا همه منابع مالی و انسانی و ثروت های طبیعی ایران زمین را بسیج کرده اند تا به هدف های امپریالیستی خود در منطقه برسند و آرزوی رویاگونه خود را برای برپایی حکومت شیعه در منطقه و جهان جامه عمل بپوشند.

دین را وسیله قرار داده اند تا در پوشش آن، به جنایات خویش ردای مشروعیت بپوشانند. برایشان اهمیت ندارد که در راه این گرایش های کولونیالیستی و امپریالیستی آنان، ملت ایران چه بهای گزافی را می پردازد.

مرتبا ادعا می کنند که اگر وضع اقتصادی ایران خراب است، اگر فقر گسترش یافته، اگر زنان ناچار به تن فروشی و مردان ناچار به کلیه فروشی شده اند، اگر کارتون خواب و گورخواب وجود دارد، این کار دشمن است که می خواهد جلوی پیشرفت اسلام را بگیرد.

تقصیر ما نیست، تقصیر دشمن است. پس، بر ما خشم نگیرید، دشمن را هدف قرار دهید.

آنان اگر مسلمان بودند، اگر انسان بودند، اگر از موازین همنوع دوستی کوچکترین بویی برده بودند، این همه در فکر جنگ و خونریزی نمی بودند.

می گویند که هدفشان اعتلای اسلام است، پس، در مرحله نخست باید در اوضاع کشور همسایه که اکثریت مردم آن شیعه هستند دخالت کنند.

بیشترین تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر انتخابات عراق و برپایی دولت آینده بغداد به کار می گیرند.  حتی حزب الله لبنان را نیز به میدان سیاسی عراق می فرستند.

در سوریه، مشتاقانه به کشتن مردم مسلمان می پردازند، با این استدلال که می خواهند از حکومت بشار اسد دفاع کنند و نگذارند که عمر این دیکتاتور به پایان برسد.

اصلا برایشان مهم نیست که بشار اسد یک فرد سکولار می باشد که از دین بیزار است و پیرو فلسفه حزب بعث می باشد که ناسیونالیسم عرب و نه مذهب اسلام را ترویج می کند و کوچکترین ارزشی برای ایران و ایرانی قائل نیست و خلیج فارس را خلیج عربی می خواند.

ادعای مسلمانی دارند، ولی شریک جرم و جنایت می شوند.

استدلالشان آن است که خود را مدافع ملت های مسلمان جهان می دانند و باید در راه اعتلای آن ها بکوشند.

با همین استدلال است که آن ها در اوضاع کشورهای همسایه نیز به دخالت می پردازند و می کوشند نظام های سیاسی موجود را براندازند و خودشان بر آن سرزمین ها مسلط شوند.

با همین استدلالِ به ظاهر دفاع از مسلمانان جهان است، که آنان تاج رهبری دنیای اسلام را برای خود طلب می کنند.

خمینی اشتهای خیلی بیشتری داشت. او از مستضعفین سراسر جهان، و نه تنها مسلمانان، سخن می گفت.

پا توی کفش کارل مارکس و لنین و استالین کرده بود که آن ها هم با شعار حمایت از پرولتاریا در دنیا، به میدان آمده بودند.

ولی آن ها دروغ می گویند. نه مسلمان هستند، نه انگیزه دفاع از ملت های مسلمان را دارند و نه اعتلای اسلام برایشان مهم است.

سالیان دراز، روسیه، از دوران تزاری تا استالینی، و تا امروز که اتحاد شوروی فروپاشیده، مسلمانان چچنی را همیشه مورد تبعیض و آزار قرار می داد و می دهد. مسلمانان چچن علیه حکومت روسیه بپا خاستند و حق خود را طلب کردند. اگر رژیم ایران مسلمان بود، و اگر خود را مدافع اسلام می دانست، فورا به حمایت از خیزش مسلمانان چچن می پرداخت.

ولی خمینی و خامنه ای و دیگر حاکمان، نه تنها چنین نکردند، بلکه به فشار دولت مسکو، این مسلمانان بپا خاسته را “تروریست” نامیدند و کشتار آنان به دست ارتش روسیه را مشروع دانستند.

می بینید که چه دروغ بزرگی گفته بودند.  آن ها مسلمان نیستند، انسان هم نیستند.

وقتی جمهوری آذربایجان با جمهوری ارمنستان، در مورد ناگورنا کاراباخ (قره باغ علیا) سروشاخ شد، خمینی از حکومت مسیحی ارمنستان علیه حکومت مسلمان شیعه آذربایجان پشتیابی کرد.

کجای این کار اسلام است؟ آن ها دروغ می گویند که می گویند مسلمان هستند.

سالیان دراز است که مسلمانان در چین، علیرغم فشار سنگین حکومت لائیک و کمونیستی پکن، می کوشند هویت دینی و فرهنگی خود را حفظ کنند.

رژیم چین بیشترین فشارها را بر مسلمانان اویغور وارد آورده است و امروز نیز تائید می کند که اویغورها را به اردوهای شستشوی مغزی فرستاده، تا به آنان بفهماند که اسلام بد است و کمونیسیم خوب است.

ولی آیا شنیده اید که رژیم باصطلاح اسلامی ایران کوچکترین اعتراضی به دولت چین کرده باشد؟

حتی در برابر مصیبت مسلمانان روهینگیایی در میانمار (همان برمه پیشین) سکوت کردند و همچنان به سکوت ادامه می دهند.

آن ها دروغ می گویند، مسلمان نیستند، اسلام برایشان اهمیت ندارد. آن چه مهم است، مطامع امپریالیستی و کولونیالیستی رژیم کنونی ایران است.

تنها از یک گروه مسلمان عرب، رژیم ایران قاطعانه دفاع می کند و آن شاخته ای از فلسطینیان هستند، که همگی اهل تسنن می باشند و شیعه را خارج از دین می دانند.

رژیم ایران، فقط یک فرقه از مسلمانان فلسطینی را مورد حمایت قرار داده و آن جناحی است که خواهان نابودی اسرائیل است. با جناحی که صلح و آشتی با اسرائیل را می جوید، رژیم ستیزخوی ایران کاری ندارد.

سران حکومت مسلمان نیستند، زیرا اگر مسلمان بودند، خوبی فلسطینی ها را می خواستند و از اکثریت بزرگ فلسطینیاحمایت می کردند، که همگی آنان خواهان صلح و همزیستی با اسرائیل هستند و از ترور و خونریزی خسته شده اند.

ولی حکومت نامسلمان ایران پول و اسلحه به آن جناح تعصب گرای فلسطینی می رساند که به خونریزی ادامه دهد و نگذارد که مسلمانان فلسطینی سروسامان گیرند – زیرا اگر با اسرائیل صلح کنند، تلاش های امپریالیستی حکومت ایران  با مشکل جدی روبرو می شود.

آن ها مسلمان نیستند، زیرا بیت المال ملت ایران را غارت می کنند.  مگر نه آن که در اسلام دزدی حرام است؟

آن ها مسلمان نیستند، زیرا از جهاد سخن می گویند، ولی هرگز فرزندان خود را به جبهه نفرستاده اند، و همیشه مردم عادی ایران را به کشتن داده اند.

آن ها مسلمان نیستند، زیرا از یک سو فریاد مرگ بر آمریکا سر میدهند و از سوی دیگر، فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به آمریکا می فرستند و پول دزدیده شده را در کشورهای غربی، یعنی “بلاد کفر” سرمایه گذاری می کنند.

خیر! آن ها مسلمان نیستند، یک گروه تبهکارند و نه بیشتر!

اورشلیم – شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۷ ، بیستم اکتبر ۲۰۱۸

 

7 دیدگاه‌

 1. جناب مناشه امیر درود بر شما و مردم و دولت اسرائیل.
  با شما موافقم. سران جمهوری اسلامی انسان نیستند و مطامع امپریالیستی دارند. دروغگو و شیاد و غارتگر جان، مال و ناموس انسان هستند. با هرآنچه گفتید و نوشتید موافقم الا اینکه این جانیان بالفطره را مسلمان نپنداشتید. اینان مسلمانند.
  شما آقای مناشه امیر تاریخ را میدانید. حسن البنا که بود؟ سید قطب چه کسی بود؟ قاتل کسروی که بود؟ … چه کسی هشتصد یهودی را در یک روز گردن زد؟ چه کسی زنان آنان را به اسیری گرفت؟
  چه‌کسانی در اردوگاه‌های مرگ تروریست پروراندند و چریک و مجاهد تعلیم دادند و نفرت پراکنی کردند و شعر خواندند و سرود خواندند و فتنه ۵۷ را رقم زدند؟
  آری با همه آنچه گفتید و نوشتید موافقم الا اینکه اعلام کردید اینان مسلمان نیستند. اینان مسلمانند.

 2. مگر فراموش کردید که خمینی حیله گر گفت اگر به صلاح حکومت اسلامی باشد نماز و روزه را هم قطع می‌کنیم در صورتی که نماز و روزه ستون دین اسلام هستند

 3. کاملا با این دید گاه کاملا موافقم +اینکه هیچ دین و مذهبی ارزشی برای ملت خودشان قائل نیستند همه دروغ میگویند.‌.هیچ تردیدی ندارم اسلام و همه ادیان برای سواستفاده سر همه مردم را کلا میگذارند…

 4. اتفاقا من از همین رسانه کمال تشکر را برای سران حکومت ارسال میکنم.چون با تفسیری که اینها و آل سعود از اسلام دارند نتیجه ای جز نابودی اسلام در پی نخواهد داشت.اگر شیطان میخواست و میتوانست تمام مردم دنیا را بر علیه اسلام بسیج کند، نمیتوانست به چنین دستاوردی برسد که جوانان ایران مستقیم از دوستی دین اسلام به دشمنی دین اسلام برسند.ینی ما از روی دین بیخیالی و دین گریزی تک چرخ زدیم رفتیم به حالت دین ستیزی.مردم دارند در فقر،کمبود و گرانی عوامل بهداشتی،کمبود و گرانی مواد غذایی مفید،بیکاری،مسکن گران،آموزش پرورش بیمار و ناکارآمد و………….دست و پا میزنند ولی آخوندها به فکر عدم حضور زنان در ورزشکاه هستند چون باعث مفسده میشود!!!!!!!!! همین یک مورد ثابت میکند ما را به حداقل شرایطی زندگی سرگرم کرده اند.

 5. مگر درضدخدابودن رژیم جعلی جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران شکی داشتید؟؟ کشور اسرائیل که بیشترشان معتقد به دین کلیمی و موسی (ع) میبباشند به نظرمان مسلمانتر از خود سید علی خامنه ای میباشد که خودش مزدورو از همه فلک زده تر هستش که یک دستشویی ساده را هم نمیتواند بدون محافظ برود وبرای بدبخت کردن بیشترو به انحطاط کشیدن روز وشب مردم و ازبین بردن خوشی و زندگی معمولی ایرانیان هست.

 6. درود بر آقای مناشه امیر سالهاست که تفاسیر شما را با علاقه دنبال کرده ام و لازم میدانم بیان کنم علی رغم تبلیغات اهریمنی این رژیم ملحد و کافر در ایران علیه اسرائیل با کمال یقین میگویم که اکثر ملت ایران هیچگونه دشمنی و بد خواهی نسبت به اسرائیل ندارند زیرا بخوبی دریافته اند که دشمن ایرانیان همین سید علی شیره ای و مزدوران سپاهی هستند و خمینی شیاد . آرزومند هستم روزی با سقوط این جرثومه فساد در ایران مراودات دوستانه و تاریخی ایران با ملت اسرائیل دو باره بر قرار گردد . تندرست و پاینده باشید .

Comments are closed.