سربازان آمریکایی که در جنگ عراق حضور داشتند در دادگاه فدرال از جمهوری اسلامی شکایت می‌کنند

بعد از سرنگون شدن رژیم صدام در عراق جمهوری اسلامی سالها از طریق بمب های کنار جاده ای اقدام به کشتن سربازان آمریکایی مینمود

به گزارش میلیتاری تایمز در این هفته سربازان آمریکایی که در جنگ عراق شرکت داشتند از جمهوری اسلامی به دادگاه فدرال شکایت می کنند.

بر پایه این گزارش  بیش از ۵۰۰ نیروی نظامی ایالات متحده در عراق و افغانستان به صورت مستقیم به وسیله  جمهوری اسلامی کشته شده اند.

به این صورت که رژیم جمهوری اسلامی تسلیحات گروه‌های تروریستی در منطقه را فراهم می کرده است و از آن طریق جمهوری اسلامی در کشتار سربازان آمریکایی نقش اصلی را ایفا کرده است.

همچنین بعد از سرنگون شدن رژیم صدام در عراق جمهوری اسلامی سالها از طریق بمب های کنار جاده ای اقدام به کشتن سربازان آمریکایی مینمود.

اکنون این سربازان و خانواده های کشته شدگان به دلیل فراهم کردن سلاح های انفجاری برای گروه های شبه نظامی در خاورمیانه توسط جمهوری اسلامی در بیش از ۹۰ حمله جداگانه به دادگاه شکایت کرده و خواستار اقدام علیه جمهوری اسلامی هستند.