سربازان متعصب مذهبی در اسرائیل، به بانوی افسری که به آن ها چتربازی یاد می داد پشت کردند

به یاد دارید که دو ماه پیش، شماری از اهالی اصفهان، در اعتراض به بحران کم آبی در شهر خود، در نماز جمعه، به امام جماعت پشت کردند و شعار داردند “پشت به منبر، رو به میهن”. حالا عکس این ماجرا را در اسرائیل بشنوید.

اکنون سالیان دراز است که دولت اسرائیل تلاش می کند جوانان جامعه اولترا اورتودوکس کشور را نیز به انجام خدمت نظام وظیفه تشویق کند. یکی از علل مخالفت رهبران دینی این یهودیان متعصب، خدمت دختران در کنار پسران، در صفوف ارتش است.

در یکی از جلسات آموزش چتربازی به واحدی از این نوسربازان تعصب گرا، مربی آنان یک بانوی جوان بود که می بایست تشریح کند که چگونه باید از هواپیما به پائین پرید، چه هنگام باید چتر را باز کرد و چگونه به زمین فرود آمد.

ولی چه می شود کرد، که برای این مردان جوانان، نگاه کردن به چهره یک زن، آن هم هنگام تعلیم دادن شیوه چتربازی، حرام اندر حرام است.

پس، این سربازان، به پا خواستند و پشت به صحنه کردند و رو به قبله یهودیان ایستادند که خدای ناکرده، نگاهشان به آن بانوی افسر نیفتد.

این ماجرا هیاهوی زیادی در اسرائیل برانگیخته و مخالفان و موافقان زیادی پیدا کرده که همچنان به بحث و جدل با یکدیگر ادامه می دهند.