سرتیپ دانیال هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل:در عظیم ترین مرحله نبرد زمینی هستیم

از سخنان سرتیپ دانیال هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل : #هگاری: در عظیم ترین مرحله نبرد زمینی هستیم. نیروهای ما همزمان در مراکز ثقل حماس، در جنوب و شمال نوار غزه عملیات می کنند؛ و نبردهای سختی با تروریست های حماس انجام می دهد. #هگاری: ما بسیاری از تروریست ها را خنثی میکنیم و تروریست های بیشتری را می بینیم که در جنگ تسلیم می شوند و خود را به نیروهای ما تسلیم می کنند. #هگاری: امشب، نهمین شب شبات جنگ و دومین شمع حنوکا است. مردان و زنان ارتش اسرائیل که در غزه می جنگند و با شجاعت از مرزهای آن دفاع می کنند، شبات را در میدان جشن خواهند گرفت. از اینجا به همه شبات شالوم و عید مبارک می فرستیم.