سردرگمی سیاسی در اسرائیل برای تشکیل کابینه آینده همچنان ادامه دارد. نتانیاهو ناامید نیست

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و رهبر حزب لیکود، در تلاش تازه ای برای نجات دولت خود، پیش از ظهر امروز نمایندگان ارشد احزاب مذهبی و راست گرا را که با دولت او ائتلاف دارند، به دفتر نخست وزیری دعوت کرد تا شاید به دنبال رایزنی ها بتوان راهکاری یافت که جناح راستگرای کنونی همچنان در قدرت بماند.

تا هنگام تدوین این خبر، از پیامد نشست  گزارشی منتشر نشده است.

همزمان، یائیر لپید رهبر حزب “یش عاتید” (آینده ای هست) به تلاش برای برپایی کابینه رقیب ادامه می دهد. لپید روز گذشته (چهارشنبه) رسما از جانب رئیس جمهوری مامور برپایی دولت جدید گردید. ولی انجام مسئولیتی که به او سپرده شده، آسان به نظر نمی رسد.

کلید برپایی کابینه آینده، همچنان در دست یک حزب راستگرای اسرائیلی و یک حزب عربی – اسلامی است که گرایش هایی شبیه “اخوان المسلمین” مصر دارد که یک فرقه اسلام گرای بسیار افراطی محسوب می شود.

هر دولتی که در دو هفته آینده برپا شود، بدون شرکت این دو حزب، از اکثریت پارلمانی برخوردار نخواهد شد. حزب عربی – اسلامیِ رَعَم گفته است که وارد کابینه نخواهد شد، ولی هر یک از دو رقیب که امتیازات بیشتری را برای شهروندان عرب اسرائیلی وعده دهد، از آن جناح جانبداری خواهد کرد.

نتانیاهو به نفتالی بنت رهبر حزب یِمینا (به سوی راست) که اشتیاق بسیار به رسیدن به مقام نخست وزیری دارد، پیشنهاد کرد که در دولت آینده، نخست وزیری را به مدت یک سال به او بسپارد و  خود نقش “نخست وزیر جایگزین” را داشته باشد، ولی در همان حال از حق وتو برای همه تصمیمات دولت برخوردار باشد و همچنان مدیریت سیاست خارجی اسرائیل و امور امنیتی و همچنین رویارویی با خطرات رژیم ایران را در اختیار خود داشته باشد.

یائیر لپید که امیدوار است بتواند با نفتالی بنت کنار آید، دارای بیشترین تعداد کرسی ها در میان احزاب مخالف نتانیاهو می باشد، ولی او نیز ممکن است به فشار نفتالی بنت تسلیم گردیده و اگر بتواند کابینه ای برپا کند، مقام نخست وزیری را به رهبر حزب راستگرای “یمینا” بسپارد.

لپید فقط دو هفته مهلت دارد این ماموریت را به انجام برساند و اگر موفق نشد، اسرائیل باید به سوی پنجمین دور انتخابات زودهنگام پای گذارد.

آقای منشه امیر در دو مصاحبه در شب گذشته و امروز گفت که نتانیاهو فردی بسیار با تجربه و پرتدبیر است و هنوز خیلی زود است بتوان تصور کرد که او پس از دوازده سال، کرسی نخست وزیری را برای همیشه، و یا به طور موقت ترک گوید.