مستند پخش شده از تلویزیون فارسی صدای آمریکا VOA

این مستند تولید موزه یادبود قربانیان هولوکاست در پایتخت آمریکا است. هولوکاست با مفهوم نسل کشی و کشتار دسته جمعی بیش از شش میلیون نفر، به دست نیروهای نظامی آلمان نازی در طی جنگ جهانی دوم اطلاق می شود. بیش از نیمی از قربانیان هولوکاست از یهودیان اروپا بودند. موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن با بیش از یک ونیم میلیون نفر بازدید کننده در سال، به دنبال جمع آوری اسناد و به نمایش گذاشتن بخشی از این تراژدی است. موزه یادبود هولوکاست در حوزه تهیه فیلم های مستند هم فعال است. فیلم ” به سوی نسل کشی نازی ها” با استفاده از قطعه فیلم های کمیاب تاریخی، نمایی کلی و موجز از هولوکاست ارائه میدهد.