سرما و برف و باران، حکومت اسلامی ایران را با کمبود تامین گاز سوختی روبرو کرده است

با افزایش زیاد سرما و شدت بارش ها در اغلب نقاط کشور،مصرف گاز با جهش ای ناگهانی به۱۰۰میلیون مترمکعبی رسید. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: «با رشد ۱۰۰میلیون مترمکعبی مصرف گاز بخش خانگی و تجاری، بار دیگر مصرف گاز بخش خانگی و تجاری به مرز ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز رسید».

محمد عسگری، افزود: «مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، روز گذشته نسبت به روزهای قبل، با رشدی بیش از۲۰ درصدی مواجه شد و با جهشی ۱۰۰میلیون مترمکعبی به ۵۹۰ میلیون مترمکعب رسید».

عسگری گفت: «با وجود مصرف بسیار بالای گاز و سرمای شدید، به‌موجب تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت گاز در تمام نقاط کشور، در حال حاضر با هیچ گونه قطعی یا افت فشار گاز مواجه نیستیم».

وی هشدارداد: گستره زیاد سرما و شدت بارش‌ها در اغلب نقاط کشور شرایطی را فراهم آورده که ضروری است مردم نسبت به صرفه‌جویی در مصرف گاز، به‌منظور پایدار ماندن تأمین گاز در نقاط مختلف کشور به‌ویژه نقاط دوردست، توجه لازم را داشته باشند.