در اسرائیل کتابی در رابطه با اندیشه و زندگی سرمد کاشانی از شاعران و عارفان قرن شانزدهم میلادی منتشر شده است.
او یک ایرانی یهودی بود که به دهلی مهاجرت کرد. او به خاطر اندیشه های عرفانی‌اش، امروز یکی از افراد مقدس در هندوستان محسوب می‌شود.
هر سال افراد زیادی برای زیارت به آرامگاه او می روند.

فیلمی را از مراسم رونمایی این کتاب در تل آویو می‌بینید.