سرود انقلابی به زبان کردی با صدای:شاهین نجفی-ابی-ناصر رزازی-پدرام شهلایی.خواهر و برادر دلیرم بیا به میدان