سرویس امنیت خارجی اسرائیل بزودی صاحب رئیس تازه ای می شود که رژیم ایران مهمترین چالش او خواهد بود

یوسی کوهن که از خوش پوش ترین مردان اسرائیل است، بزودی دوران خدمت امنیتی ار به پایان می رساند و به میدان سیاست و یا اقتصاد اسرائیل پای می گذارد

سرویس امنیت خارجی اسرائیل (موساد) تا چند ماه دیگر دارای رئیس جدیدی خواهد شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر روز گذشته (چهارشنبه) انتصاب او را تایید کرد و همه کارشناسان می گویند که او بهترین گزینه برای جانشینی یوسی کوهن رئزیس کنونی موساد می باشد که دوره خدمت او به پایان رسیده و بزودی آن سمت را ترک خواهد گفت.

هویت جانشین یوسی کوهن اعلام نگردیده، ولی نام او را به اختصار “آقای دال” اعلام کرده و گفته اند که او سال ها معاون موساد بوده و همکاری هماهنگی با رئیس خود داشته و در انجام مسئولیت های خویش بسیار موفق بوده است.

کارشناسان امور امنیتی ضمن آن که انتصاب آقای دال به جانشینی یوسی کوهن را بهترین گزینه توصیف کرده اند، می گویند که چالس عمده او رویارویی با توطئه ها و تعرضات حکومت ایران است که خطرناک ترین دشمن اسرائیل در منطقه و جهان محسوب می شود.

یوسی کوهن در دوران چهار ساله خدمت خود در رباست موساد، در خنثی کردن برنامه های اتمی و موشکی رژیم ایران دستاوردهای درخشانی داشت که عمده ترین آن، انتقال بایگانی اتمی ایران از شورآباد تهران به اورشلیم بود.

یوسی کوهن یکی از موفق ترین روسای “موساد” که بزودی معاونش جانشین او می شود

برخی مقامات حکومت ایران، موساد اسرائیل را همچنین به طراحی و اجرای انفجار در کارگاه مونتاژ سانتریفیوژها در نطنز متهم می سازند. حسن روحانی نیز در سخنان روز گذشته خود گفت که اسرائیل را مسئول ترور محسن فخری زاده می داند ولی انتقام خود را در شرایط مناسب خواهد گرفت.

کارشناسان می گویند که یوسی کوهن در دوران ریاست موساد، بسیار خوش درخشید ولی معاون او نیز در این موفقیت نقش داشت و اکنون جایگزین او می شود و یوسی کوهن که یکی از شیک پوش ترین مردان اسرائیل نام گرفته، احتمالا به صحنه سیاسی اسرائیل پای خواهد گذاشت و یا وارد امور مدیریتی و اقتصادی خواهد شد.

در اسرائیل، دوران خدمت رئیس موساد چهار سال است، ولی در شرایط ویژه، بین یک تا دو سال تمدید می شود. یوسی کوهن درخواست تمدید نکرده بود و تا چند ماه دیگر پست خود را تحویل خواهد داد.

آگاهان می گویند که رئیس موساد و معاون او، همراه با کارشناسان و مامورانی که در سرویس امنیت خارجی اسرائیل کار می کنند، سرگرم تهیه برنامه های لازم برای خنثی کردن هرگونه توطئه رژیم ایران و یا گروه های وابسته به آن به هدف انتقام جویی نسبت به هلاکت فخری زاده می باشند.