سرویس امنیت داخلی اسرائیل، چگونگی کشته شدن یک بانوی فلسطینی را در جریان سنگ پرانی به اتومبیلش، بررسی می کند

بانوی فلسطینی دست چپ پائین که در سنگپرانی کشته شد

سرویس امنیت داخلی اسرائیل چگونگی کشته شدن یک بانوی فلسطینی را مورد بررسی دقیق قرار داده، زیرا این احتمال وجود داشته باشد که او در اثر سنگ پرانی چند جوان اسرائیلی تندرو جان خود را از دست داده باشد، گرچه احتمال دیگر آن است که سنگ پرانان نیز فلسطینی بوده و با تصور آن که سرنشینان اتومبیل در حال گذر اسرائیلی هستند، آن ها را هدف حمله قرار داده بودند/

بانویی که کشته شد ۴۷ ساله بود و عایشه راوی نام داشت که در کنار همسرش هنگامی که اتومبیل آن ها از جاده ای می گذشت، سنگ های بزرگی از روی تپه به سوی آن ها لغزانده شد که با اصابت به شیشه جلوی اتومبیل، آن بانو را زخمی ساخت و موجب مرگ او شد.

همسرش می گوید که تردیدی ندارد سنگ پرانان جوانان یهودی بوده اند. تنها دلیل او برای مطرح ساختن این ارزیابی آن است که گروهی از جوانان تندروی اسرائیلی اخیرا یک آبادی کوچک در نزدیکی آن جاده برپا کرده اند. ولی این احتمال نیز همچنان مطرح است که آشوبگران فلسطینی بوده اند.

آگاهان می گوید که مشکل می توان از روی تپه کنار جاده تشخیص داد که آیا سرنشینان یک اتومبیل در حال عبور، اسرائیلی و یا فلسطینی هستند.

اسرائیل تعرض از جانب شهروندان خود علیه فلسطینیان را، به ویژه اگر به قتل منتهی شود، با وخامت تلقی می کند و این در حالی که حکومت خودگردان فلسطینی، به آنانی که اسرائیلیان را می کشند، “قهرمان” لقب می دهد و اگر زندانی یا کشته شوند، به آنها و یا خانواده شان مقرری ماهیانه پرداخت می شود.

شرکت کنندگان در آئین خاکسپاری بانوی فلسطینی

یک دیدگاه

  1. فلسطینیان معلم شما نیستند؛ پس اسرائیل را متمدن نگهدارید و از توحش اعراب رنگ نگیرید.
    اگر روزی برسد که مردم اسرائیل بخواهند همانند فلسطینیان رفتار کرده و تلافی کنند، آنروز بزرگترین شکست برای اسرائیل است.

Comments are closed.