سرپرست امور سوریه در وزارت خارجه آمریکا: «اسرائیل بی سروصدا، رژیم ایران را در سوریه قلع و قمع کرد»

در همان حال که حزب الله لبنان برای حفظ قدرت خود در آن کشور می کوشد و رژیم ایران تلاش می کند از فروپاشی این عامل مزدور خود در یک کشور کلیدی منطقه جلوگیری کند، یک مقام ارشد آمریکایی ارزیابی کرد که ارتش اسرائیل، بدون به راه انداختن سروصدا، توانست است حضور نظامی رژیم ایران در سوریه را مهار کند و جلوی استقرار سپاه قدس در آن کشور را بگیرد.

جیمز جفری نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور سوریه در این رابطه به خبرنگاران گفت: «اسرائیل توانسته است حضور نظامی رژیم ایران در سوریه را قلع و فمع کند» و افزوده گفت: «جمهوری اسلامی ایران، دیگر در سوریه منابع و نیروی نظامی کافی برای جنگیدن ندارد».

جیمز جفری گفت: «بی‌ثباتی و بحران در کشورهای منطقه نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و تلاش آن رژیم برای ایجاد هلال شیعی در منطقه است، و در عین حال تاکید می‌کند که رژیم جمهوری اسلامی دیگر در سوریه منابع و نیروی نظامی کافی برای جنگیدن ندارد».

این دیپلمات ارشد آمریکایی، که در یک نشست خبری سخن می گفت، افزود: «رژیم سوریه به خاطر کارهای خودش و نیز اقدامات رژیم ایران به شدت ضعیف شده است».

جفری افزوده گفت: «این نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و تلاش آن برای ایجاد هلال شیعی در منطقه است که از تهران تا بغداد، تا دمشق، تا دره بقاع، و تا بیروت ادامه دارد.» وی در عین حال افزود: «جمهوری اسلامی [دیگر در سوریه] منابع و نیروهای کافی برای جنگیدن ندارد».»

این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که جنگ در سوریه بر ثبات و وضعیت کلی لبنان، حتی پیش از انفجار مهیب اخیر در بیروت، نیز تاثیر گذاشته است و حتی موجب سقوط شدید ارزش پول لبنان شده است.