سرپرست مبارزه با یهود ستیزی آمریکا: «حکومت اسلامی ایران یهودستیزی است و باید تحریم ها ادامه یابد»

یک مقام رسمی آمریکایی گفت: ملاهای حکومت ایران تهدیدی برای صلح جهانی محسوب می شوند و گرایش های یهود ستیزانه را تقویت می بخشند.

این مقام، با نام ایلان کار و در سمت نماینده ویژه مبارزه با یهودستیزی، در یک پیام توییتری از جمله نوشت: «رژیم ایران از داماد پرزیدنت ترامپ که یهودی است، به عنوان “عوامل کثیف یهودی” نام می برد که این نماد یهود ستیزی است». او نوشت: «این ملایان تهدیدی علیه صلح جهانی محسوب می شوند و خطری برای اعراب منطقه، یهودیان و خود مردم ایران هستند».

ایلان کار در دنبال سخنان خود، رژیم ایران را متهم ساخت که خوی یهودستیزی دارد و به عملیات تروریستی دست می زند». او نوشت که در چنین وضعی، بسیار خارج از منطق است که کشورهایی وجود دارند که با ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه رژیم ایران مخالفت می ورزند.

رژیم ایران، موجودیت اسرائیل را نفی می کند و آن را “رژیم صهیونیستی اشغالگر فلسطین” می نامد. روی شماری از موشک های رژیم ایران نوشته شده بود که اسرائیل باید نابود گردد.

همچنین، رژیم یاران به گروه های ترور فلسطینی که هدف اصلی آن ها نابودی اسرائیل است پول و اسلحه می رساند.

در داخل ایران نیز آخوندهایی وجود دارند که بارها در خطبه های خود، یهودیان را نجس خوانده اند.