سرکردگان حماس از هشدار مصر ترسیدند و در مراسم قدردانی از رژیم ایران شرکت نکردند

شمار زیادی از سرکردگان حماس که همایشی را در غزه به هدف ابراز سپاسگزاری از کمک های مالی و تسلیحاتی رژیم ایران به گروه های ترور در آن سرزمین برپا کرده بودند، از شرکت در آن خودداری ورزیدند.

قرار بود در این همایش ده ها هزار نفر شرکت جویند تا پیام قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را به روی صفحه بزرگ تلویزیونی تماشا کنند و نسبت به رژیم ایران ابراز احساسات کنند.

ولی سران حماس در آخرین لحظه به عللی از حضور در این همایش خودداری ورزیدند و برنامه باطل گردید. یحیی سِنوار سرکرده ارشد حماس در غزه قرار بود از سخنرانان این همایش باشد. ولی او نیز به آن جا نرفت و تعداد شرکت کنندگان بسیار کم بود.

شماری از سران حماس ادعا کردند که علت عدم شرکت در این همایش، آن بوده که اسرائیل با شیوه های پیشرفته تکنولوژی از پخش پیام مستقیم قاسم سلیمانی جلوگیری کرده است. ولی محافل آگاه می گویند که عدم حضور این افراد به دنبال تهدید و هشدار دولت مصر بوده که با دخالت های حکومت ایران در امور فلسطینی ها به شدت مخالفت می ورزد و خواهان قطع این رابطه است.

همایش غزه با تعداد بسیار کم شرکت کنندگان، زیر نام “مواد محترقه مرطوب” برگزار شد که اشاره آن به بادبادک ها و بادکنک های آتشزا می باشد که هر روز باعث آتش سوزی های متعددی در جنوب اسرائیل می شود.

حکومت ایران برای برگزاری همایش سپاسگزاری در غزه بودجه کلانی اختصاص داده بود. در حالی که معمولا همایش های عمومی در زمین باز و با حضور هزاران نفر برگزار می شود، این بار جلسه در هتل مجلل “کومودور” در شهر غزه برگزار شد و با شام و پذیرایی همراه بود. ولی سرکردگان درجه اول حماس دز آن شرکت نکردند.

آتش بس درنوار مرزی غزه با اسرائیل همچنان رعایت می شود و طرفین از حملات هوایی و راکتی علیه یکدیگر خودداری می ورزند، ولی گروه های ترور فلسطینی امروز (سه شبنه) نیز همچنان به فرستادن بادبادک های آتشزا به سوی خاک اسرائیل ادامه دادند و موجب ایجاد چندین حریق دیگر گردیدند.

وزیر دفاع اسرائیل، اویگدور لیبرمن که امروز از نواحی پیرامونی غزه دیدن کرد، هشدار داد که ادامه چنین وضعی غیرقابل تحمل می باشد و حتی ممکن است موجب بروز جنگ تازه ای شود.

لیبرمن در حالی این سخنان را بیان داشت که ارتش اسرائیل به رزمایش خود در حوالی غزه  ادامه می دهد و از جمله تسلط بر آن سرزمین تمرین می شود.

به گفته آگاهان، اسرائیل از طریق کشورها و نهادهای بین المللی به حماس هشدار داده که اگر این تجاوزکاری ها ادامه یابد، اسرائیل وارد عمل خواهد شد.

با آن که پرتاب خمپاره از غزه به اسرائیل متوقف گردیده، ادامه پرواز دادن بادبادک های آتشزا موجب شده که اسرائیل از امروز حتی از فرستادن آذوقه و سوخت به غزه از طریق گذرگاه کِرِم شالُم جلوگیری کند. هدف از این کار وارد آوردن فشار سنگین تری به سران حماس به هدف متوقف ساختن ادامه تعرضات از آن سرزمین است.

یکی از اهالی شهرک سدروت در نزدیکی غزه، امروز به وزیر دفاع گفت: اسرائیل ده سال پیش نوار غزه را تخلیه کرد و به فلسطینیان سپرد که خودشان آن جا را اداره کرده و غزه را به بهشت مبدل سازند. ولی اکنون آن سرزمین مرکز ترور و تجاوز نسبت به اسرائیل است و ادامه این وضع قابل تحمل نمی باشد.

اسرائیل بارها تاکید کرده که قصد ورود به غزه را ندارد و وقوع جنگ ممکن است موجب ویرانی دوباره آن سرزمین شود. ولی سران حماس که به همکاری های بیشتری با گروه موسوم به جهاد اسلامی ازادی فلسطین روی آورده و کمک های مالی و تسلیحاتی کلانی از رژیم ایارن دریافت کرده اند، همچنان در راه بحرانی تر کردن منطقه می کوشند.