سرکوب مردم ایران، به ویژه در نواحی کردنشین غرب ایران، با شدت تمام ادامه دارد

سازمان حقوق بشری هەنگاو خبرداد : نیروهای سپاه پاسداران دو جوان را در مهاباد بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە رگبار بستە و هر دوی آنها را  بە قتل رساندند.

به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای سپاه پاسداران  در روستای ”سپی سنگ“ مهاباد دو جوان با نام های ”صادق آگوشی“ و“بایزید رسولی“ را در داخل اتومبیل  خود بە رگبار بستە و هر دو را بە قتل رساندەاند.

در این گزارش امده است نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دو روز پیش نیز بە منزل صادق آگوشی یورش بردە و پدرش با هویت ”کاوە آگوشی“ و برادر دیگرش را با هویت ”شیرکو آگوشی“ بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت کردەاند.

همچنین در این گزارش امده که  نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزل یکی از فعالین کارگری این شهر با هویت ”آرام زندی“ یورش و بعد از ضرب و شتم مادرش  اقدام بە بازداشت وی کردەاند.مادر این فعال کارگری دچار سکتە شدە و هم اکنون در بیمارستان تامین اجتماعی بستری می باشد.

هه نگاو نوشته است که آرام زندی پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدە و سرنوشت وی نیز نامعلوم می باشد.

2 دیدگاه‌

  1. باورم نمیشود که این مزدوران وحشی نقاب به رو ذره ای از خون اریایی در رگهایشان جاری داشته باشند وگرنه هموطنان کرد اریایی ما را با این بیرحمی محاصره نمیکردند!!!

    مرگ بر رژیم اشغالگر ننگین و تازی اخوندی.

  2. این مزدوران زره پوش ایرانی نیستند!

    ای شیرزنان و شیرمردان کرد با این اجنبی ها مانند خودشان بایستی رفتار کرد.

    اینها میخواهند رژیم اخوندی خونخوار را پایدار نگاه دارند پس ایا بایستی از کنارشان به گوشه ای دوید؟

Comments are closed.