سرکوب کارگران نیشکر هفته تپه و صنایع دیگر ایران با شدت بیشتری ادامه دارد

کارگران هفت تپه برای حل مشکلات شان به امام جمعه اهواز پناه بردند . مدیر امور اداری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، فوری پایان قرارداد و همکاری ۲۱ تن ازآنان  را کتبا به آنها ابلاغ کرد

خبرگزاری ایرنا  در گزارشی نوشته است : امور اداری نیشکر هفت تپه  قرارداد کارگران معترض را تمدید نکرده است. این اقدام که بدون اعلام قبلی و خلاف قانون صورت گرفته، “تسویه‌ حساب شخصی” کارفرما با فعالان صنفی تلقی شده و اعتراضات تازه‌ را دامن زده است

در این گزارش امده است که تعدادی از این کارگران که از اول مهر اجازه ورود به شرکت را نیافتند، جزء افرادی هستند که در جریان دیدار با امام جمعه اهواز به بیان مشکلات کارگران پرداخته بودند. برخی نیز به دلیل مشارکت فعال در اعتصاب‌های هفت تپه، احضار شده یا احکام تعزیری و تعلیقی دارند.

علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته است که  کارگران اخراجی هفت تپه باید به کار برگردند، زیرا کارفرما اتمام قرارداد را به آنها ابلاغ نکرده و اقدامش غیرقانونی است.

و بر اساس گزارشات منتشره کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم در اعتراض بە عدم دریافت چندین ماە حقوق معوقە دست به اعتصاب زدند .