سرگذشت احمد باطبی، دانشجویی که با شرکت در تظاهرات شهرت جهانی یافت و ناچار به فرار از وطن گردید

رژیم ایران در  هفته ای که گذشت “روز دانشجو” را برگزار کرد و ابراهیم رئیسی و شمار دیگری از مقامات رژیم از دانشگاه ها دیدن کردند و ظاهرا این روز را گرامی داشتند.

این روز از دوران نظام پیشین ایران تعیین گردید و مناسبت آن کشته شدن سه دانشجو در نیم قرن پیش در اعتراض به دیدار معاون رئیس جمهوری آمریکا از تهران و به هدف تحقیر رژیم سلطنتی در آن دوران برقرار گردید.

ظاهرا روز دانشجو باید در راستای تقویت هشیاری و تلاشگری دانشجویان در راه کشور باشد. ولی علی خامنه ای اعلام داشته بود که این روز را تا آنجایی محترم می دارد که یادآور تظاهرات ضد آمریکایی دانشجویان باشد.

سال ها پیش از آن، روح الله خمینی گفته بود که دانشجویان عناصر خطرناکی هستند و حتی از “بمب خوشه ای” زیان آورتر می باشند و دانشگاه مرکز خطرناکی است “همه بلایا از دانشگاه آغاز می شود”.

احمد باطبی یکی از دانشجویان بود که در دو دهه پیش علیه حکومت سرکوبگر بپاخاستند و شدیدا مورد حمله و تعرض اوباش رژیم قرار گرفتند. باطبی پس از تحمل چند سال زندان توانست از ایران بگریزد.

شهرت بین المللی او از هنگامی بود که در جریان تظاهرات دانشجوی، پیراهن خونین یکی از همرزمان خود را روی دست بلند کرده بود و به راهپیمایی ادامه می داد.

در زمینه آن چه که بر این دانشجوی پیشین گذشته بود، گفتگویی با احمد باطبی انجام داده ایم که در اختیار کاربران قرار دارد: